Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Sigutėnų kaimas

,,Pakruojo apylinkės"Vilnius 1996
,,Pakruojo apylinkės"Vilnius 1996

Truputis įdomios statistikos :

 

  Parapijos dydžio vizitacija :

    Wies(kaimas) Sigutany (Sigutėnų kaimas)1804m.kiemų skaičius 9. Vyriškų dūšių 38 ,moteriškų 47 .

1834m Parapijos ribų lentelė:

   Wies Sygutany(Sigutėnų kaimas )Dūmai 9. Abiejų sielų skaičius78

1872m. Parapijos ribų lentelė :

   Derevnia Sygutany (Sigutėnų kaimas) tikinčių vyrų 67 tikinčių moterų 74

1904m. Prapijos ribų lentelė :

   Derevnia  Segutany:  tikinčių vyrų 53 ir tikinčių moterų 74

1924m.Parapijos ribų lentelė : Sigutėnų kaimas 25 tikintys vyrai ir 29 tikinčios moterys.

Pakruojo bažnyčios inventorinė knyga 1924-1985m.

  Sigutėnų kaimas , gyventojai: 25 vyrai 29 moterys, atstumas nuo bažnyčios 1½ kilometrais.

 

SIGUTĖNAI, kaimas prie pat Pakruojo , kairiąjame Kruojos krante. Kaime buvo 17 kiemų. Stambieji ūkininkai (Juozas Sabaliauskas, Juozas Ūdra ir kt.)valdė po 40 ha žemės.. Kai kurie ūkiai buvo specializavęsi pienininkystėje . Pvz. , minėtas J.Ūdra laikė 16 melžiamų karvių, turėjo 7 arklius(iš jų 2 veislines kumeles).Vienkiemiais Sigutėnai  išsiskirstė tarpukario metais. Malinauskų (5žmonės) ir Juozo Ūdros (9 žmonės).šeimos 1949m. kovo mėn. buvo ištremtos į Sibirą. Buvęs Pakruojo valsčiaus viršaitis Juozas Sabaliauskas kartu su vokiečiais pasitraukė i vakarus .

,, Pakruojo apylinkės"

1996

Vilnius